Genomcykling av banan

Hej! Nu är det dags att börja känna på DXC-banan inför loppet den 17:e september. Vi kommer börja iordningsställa och markera banan inom kort. Det är i dagsläget en del träd och buskar som behöver röjas undan.

Vi kommer göra två gemensamma genomcyklingar.
Första tillfället är Söndag 28:e augusti, samling kl 11:00 vid Sibylla i centrala Bengtsfors. Denna dag blir det 3 fartgrupper 2:45 h, 3,5 h och över 3,5 h på 57 km. Glöm inte att ta med extra energi och dryck!

Andra tillfället är Söndag 4 september, samling kl 11:00 vid Sibylla i centrala Bengtsfors. Samma upplägg som första genomcyklingen.

Väl mött!