Långa banan

Vi tycker att den långa banan på 57 km är väldigt vacker, vi hoppas ni hinner ta in det. Banan i sig är ganska lättcyklad men relativt kuperad vilket gör den utmanande, särskilt med tanke på att det är tidigt på säsongen. Den innehåller både snabba nedförsbackar där man kan mata på och lite trixigare utförspartier. Naturligtvis innehåller banan också en del utmanande uppförskörning men då inte speciellt tekniskt.

Banan är tuff nog för att eliten skall få något att bita i men amatörer kommer inte att ha några problem med att ta sig an utmaningen. I den södra delen av banan kan man se att vi gjort lite förändringar jämfört med tidigare. Vi har valt att undvika att cykla längs länsväg 164. Det var en farlig sträcka av loppet som nu ersatts av härlig stigcykling istället!

Klicka här för att se en karta över banan!    

bana

 

Inlägget finns också på: Engelska